Burk - vas Krokus, keramik av Elna-Karin HelgessonTekanna Blå hare, keramik av Elna-Karin HelgessonStort vitt fat, keramik av Elna-Karin HelgessonVas Spira, keramik av Elna-Karin HelgessonBurk Grodd, keramik av Elna-Karin HelgessonGrön tekanna, keramik av Elna-Karin Helgesson
Ljusstake Ringblomma, keramik av Elna-Karin HelgessonBurk - vas Knopp, keramik av Elna-Karin HelgessonTekanna Orange, keramik av Elna-Karin HelgessonLjusstake Solbåge, keramik av Elna-Karin HelgessonVas Längtan, keramik av Elna-Karin HelgessonBurk - vas Grodd, keramik av Elna-Karin Helgesson
Vas Grenverk, keramik av Elna-Karin HelgessonLjusstake Snödroppe, keramik av Elna-Karin HelgessonBurk - vas Löjtnansthjärta, keramik av Elna-Karin HelgessonSvart cylinderkärl, keramik av Elna-Karin HelgessonLjusstake Grenverk, keramik av Elna-Karin HelgessonLjusstake Blomma, keramik av Elna-Karin Helgesson
Burk - vas Anemon, keramik av Elna-Karin HelgessonGrönt växtkärl på ben, keramik av Elna-Karin HelgessonStort orange fat, keramik av Elna-Karin HelgessonTekanna Orange Hare, keramik av Elna-Karin HelgessonCylinderkärl Fjäril, keramik av Elna-Karin HelgessonCylinderkärl Noshörning, keramik av Elna-Karin Helgesson
Burk Väddknopp, keramik av Elna-Karin HelgessonVäxtkärl Gul RåkaOrange växtkärl, keramik av Elna-Karin HelgessonLjusfat, keramik av Elna-Karin HelgessonLjusstake Spira, keramik av Elna-Karin HelgessonVäxtkärl Råkor, keramik av Elna-Karin Helgesson
Burk Blomma, keramik av Elna-Karin HelgessonVäxtkärl Prickar, keramik av Elna-Karin HelgessonSagokruka Svan, keramik av Elna-Karin HelgessonLjusstake Blomma, keramik av Elna-Karin HelgessonBurk Ormbunke, keramik av Elna-Karin HelgessonVäxtkärl Noshörning, keramik av Elna-Karin Helgesson
Ljusstake - vas Snödroppe, keramik av Elna-Karin HelgessonBurk - vas Rådjur, keramik av Elna-Karin HelgessonOrange cylinderkarl på fat, keramik av Elna-Karin HelgessonLjusstake GlimLjusstake Snödroppe, keramik av Elna-Karin HelgessonSvart burk - vas Pion, keramik av Elna-Karin Helgesson